Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-20 Stoppdatum 2003-11-30
Mängd (ton): 5,25 Kostnad totalt: 4111
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: