Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-27 Stoppdatum 2004-08-27
Mängd (ton): 4,77 Kostnad totalt: 3687
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: