Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-14 Stoppdatum 2009-08-14
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 3137
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: