Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄSPETJÄRN, 182 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-16 Stoppdatum 2004-09-16
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1512
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: