Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-24 Stoppdatum 2008-11-24
Mängd (ton): 13,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: