Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-29 Stoppdatum 1999-04-29
Mängd (ton): 14,10 Kostnad totalt: 9542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: