Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-09-08
Mängd (ton): 14,98 Kostnad totalt: 10228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: