Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-13 Stoppdatum 2002-11-15
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 11325
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: