Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-12 Stoppdatum 2003-11-12
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt: 11755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: