Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-07 Stoppdatum 2004-09-07
Mängd (ton): 15,08 Kostnad totalt: 11657
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: