Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRSJÖ, 188 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-01 Stoppdatum 2007-08-01
Mängd (ton): 16,23 Kostnad totalt: 14201
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: