Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-15 Stoppdatum 1994-10-15
Mängd (ton): 1,30 Kostnad totalt: 740
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: