Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-08-15 Stoppdatum 1995-08-15
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: