Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-30 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt: 573
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: