Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-28 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 1,20 Kostnad totalt: 812
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: