Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-26 Stoppdatum 2001-09-10
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 662
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: