Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-08 Stoppdatum 2004-09-08
Mängd (ton): 1,07 Kostnad totalt: 827
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: