Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖPETJÄRN, 194 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-12 Stoppdatum 2005-08-12
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 782
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: