Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJASJÖ, 196 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-08-15 Stoppdatum 1995-08-15
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: