Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nättjärn, 202 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-12 Stoppdatum 2003-11-12
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2349
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: