Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÅDASJÖN, 203 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-02 Stoppdatum 2010-08-02
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: