Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNTJÄRN, 207 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-04 Stoppdatum 2006-08-04
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 2575
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: