Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNTJÄRN, 207 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-13 Stoppdatum 2009-08-13
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 1998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: