Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-23 Stoppdatum 1999-10-23
Mängd (ton): 36,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: