Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-10 Stoppdatum 1998-10-10
Mängd (ton): 44,90 Kostnad totalt: 19169
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: