Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-01 Stoppdatum 2002-09-02
Mängd (ton): 43,99 Kostnad totalt: 22229
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: