Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-09 Stoppdatum 2003-09-09
Mängd (ton): 43,99 Kostnad totalt: 24329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: