Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-15 Stoppdatum 2004-09-15
Mängd (ton): 44,58 Kostnad totalt: 23003
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: