Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-09 Stoppdatum 2005-09-09
Mängd (ton): 41,06 Kostnad totalt: 22255
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: