Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-10 Stoppdatum 2006-10-10
Mängd (ton): 42,76 Kostnad totalt: 24245
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: