Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-18 Stoppdatum 2008-10-18
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 29080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: