Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-10 Stoppdatum 1999-09-10
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 9832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: