Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-02 Stoppdatum 2002-09-02
Mängd (ton): 21,99 Kostnad totalt: 11112
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: