Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-14 Stoppdatum 2004-09-14
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 11352
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: