Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-11 Stoppdatum 2006-10-11
Mängd (ton): 21,98 Kostnad totalt: 12463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: