Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-22 Stoppdatum 2007-10-22
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 14117
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: