Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-06 Stoppdatum 2009-09-06
Mängd (ton): 21,76 Kostnad totalt: 28920
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: