Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄVSJÖN, 244 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-22 Stoppdatum 2010-10-22
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 10959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: