Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVSJÖN, 245 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-22 Stoppdatum 2010-10-22
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 10126
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: