Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKRIMSJÖ, 247 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-10 Stoppdatum 2009-09-10
Mängd (ton): 12,36 Kostnad totalt: 16428
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: