Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-05-15 Stoppdatum 1984-05-15
Mängd (ton): 207,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: