Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-07-01 Stoppdatum 1986-07-01
Mängd (ton): 139,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: