Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-12-07 Stoppdatum 1992-12-07
Mängd (ton): 133,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: