Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-07 Stoppdatum 1998-10-07
Mängd (ton): 137,10 Kostnad totalt: 58533
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: