Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-08 Stoppdatum 1999-09-08
Mängd (ton): 66,07 Kostnad totalt: 29528
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: