Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-15 Stoppdatum 2000-08-16
Mängd (ton): 129,99 Kostnad totalt: 58756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: