Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-07 Stoppdatum 2002-09-08
Mängd (ton): 130,00 Kostnad totalt: 65690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: