Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-22 Stoppdatum 2004-09-23
Mängd (ton): 130,00 Kostnad totalt: 67080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: