Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-15 Stoppdatum 2000-08-15
Mängd (ton): 35,47 Kostnad totalt: 16033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: