Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-07 Stoppdatum 2002-09-07
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 20207
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: